Just Be Yourself / Wês Dysels

Wees blij met jezelf , en met wie je bent. 

Travestie:

Travestie is het gekleed gaan als een lid van de andere sekse dan men zelf is. Iemand die aan travestie of travesti doet heet een travestiet. Travestie komt zowel bij mannen als vrouwen voor. Bij een vrouw in mannenkleding spreekt men van travesti.

Travestie gebeurt meestal in de huiskamer, travestie dient om de innerlijk beleefde (sub)identiteit via kleding, taal, gedrag, houding naar buiten te brengen. Mannen die aan travestie doen voelen zich dus hoofdzakelijk wel man, maar nemen soms graag een vrouwelijk personage aan. Dit is meestal van tijdelijke aard. 

 

 Een travestiet noemen we iemand die het als prettig ervaart om kleding van het andere geslacht te dragen. Als ik het hieronder heb over een travestiet heb ik het over de man die zo nu en dan vrouw wil zijn. Maar dit geld natuurlijk ook anders om , voor de vrouw die zo nu en dan man wil zijn. Travestie is voornamelijk bekend bij mannen, maar komt zeer zeker ook voor bij vrouwen.

Een travestiet heeft niet , in tegenstelling tot een transgender, de behoefte zich ook daadwerkelijk lichamelijk geheel in een vrouw te laten transformeren. Vaak is de behoefte om zich om te kleden als vrouw slecht tot enkele keren per maand beperkt. Of slecht tot enkele kledingstukken beperkt. Travestie is er dus in diverse vormen .

Vaak beperkt de behoefte om op die momenten vrouw te zijn, zich niet alleen door het dragen van vrouwenkleding. Men wil er uiterlijk ( lichamelijk ) ook uit zien als een vrouw. Dus met borsten, lang of kort haar en make-up. De manier van lopen en praten wordt dan ook vaak anders

Omdat travestie nog niet algemeen geaccepteerd wordt houd men dit angstvallig verborgen. Er heerst nog een groot taboe op. Als een vrouw zich als man wil kleden zal dit eerder geaccepteerd worden,dan dat en man zich als vrouw wil kleden. Hierdoor raken zij vaak in een isolement. Vaak dat de naaste omgeving zoals vrouw, kinderen of werkgevers hier niets van weten. Dit kan soms lijden tot zelfmoord. 16% hebben een zelfmoordpogingen gedaan ( normaal 3 % ) Toch komt travestie vaker voor dan men verwacht Het aantal travestieten wordt geschat op 2 – 5% van de mannelijke bevolking.Genderdysforie:

Genderdysforie komt voort uit het gevoel in het verkeerde lichaam te zitten, genderidentiteitsstoornis. ( Transgender ) Vaak is er de wens om van het andere geslacht te willen zijn. Hoe sterk dit gevoel is, kan verschillen en de vormen waarin het zich uit ook. In het meest extreme geval zijn het mensen die hun lichaam aan het gewenste geslacht aan willen aanpassen, door middel van een medische behandeling, dit noemt men transseksueel. Dit kan voorkomen op alle leeftijden, echter wordt niet iedereen later een transseksueel.


Transgenderisme:

De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke én vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man en soms vrouw voelt. Een lichamelijke aanpassing is soms (gedeeltelijk) gewenst om sekse-identiteit en genderidentiteit in overeenstemming te laten komen. In de genderrol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen zelf in gaan vullen.


Transseksualiteit:

Wanneer je genderidentiteit niet in overeenstemming is met het biologisch geslacht dat bij de geboorte is vastgesteld, kan dit enorme psychische spanningen veroorzaken. Veel transseksuele personen lossen deze spanning op door (gedeeltelijk) te leven in de gewenste genderrol en hun lichaam al dan niet via medische ingrepen (hormonen/operaties)aan te passen aan hun genderidentiteit. Behalve transseksuele mensen die duidelijk ervaren dat ze in het verkeerde lichaam zitten, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderdysfoor voelen, maar niet dusdanig dat ze een geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij een ieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich noch man noch vrouw, en/of  tegelijkertijd beide.  Ze zijn Transgender.., Tussengender.., Intergender.., Het is een feit dat een aantal van deze genderdysfore mensen die zich soms een tijd tussen de seksen in voelen en aangeven transgender te zijn, na een kortere of langere periode tóch transseksueel blijken te zijn en alsnog het hele transformatieproces in gaan. 
Een transseksuele persoon is dus iemand die zichzelf psychisch, sociaal en seksueel beleeft als behorende tot de andere sekse dan bij de geboorte is vastgesteld.

Transseksualiteit heeft niets met de seksuele geaardheid te maken. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de seksuele voorkeur (hetero of holebi) en de genderidentiteit (gevoel van man en / of vrouw zijn). transgender  personen kunnen zowel hetero, homo, lesbische, bi... zijn.